۰ تا ۱۰۰ نقشه برداری ساختمان مراحل نقشه برداری

۰ تا ۱۰۰ نقشه برداری ساختمان مراحل نقشه برداری

[تعداد: 4    میانگین: 5/5]

نقشه برداری ساختمان 

۱- پیاده سازی محل و حدود ساختمان 

۲- خاکبرداری ، محاسبه احجام، کنترل ایمنی خاکبرداری، ایجاد برم برای پایداری و …

۳- کنترل کد ارتفاعی پایان خاکبرداری

۴- کد ارتفاعی پی، و … ، پیاده سازی ابعاد ساختمان برای پی کنی

۵-  تعیین کد ارتفاعی بتن مگر و پیاده کردن ابعاد فونداسیون روی بتن مگر

۶- پیاده کردن خط قالب بندی،پیاده کردن اکس صفحه ستون ها یا ریشه های ستون یا دیوار برشی قبل

۷- ار بتن ریزی پیاده سازی چاله آسانسور و بیس پلیت ها و کنترل ابعاد چاله

۸-  تعیین کد ارتفاعی بتن ریزی روی قالب های بتن برای جلوگیری از اضافه بتن ریزی

۹- شاغول کردن ستون، کنترل پیچش، کنترل راستای دیوار برشی و شاقولی آن و تعیین کد ارتفاعی

۱۰- درستون یا دیوار برشی برای تعیین اندازه بتن ریزی  تعیین و کنترل شیب استاندارد برای راه پله ، پیاده سازی محل راه پله، ابعاد راه و پاگردها

۱۱- کنترل همین روال تا پا پایان کار اسکلت

۱۲- پیاده سازی و گچ ریزی نقشه و پلان داخلی ساختمان،تیغه ها،دیوارهای داخلی و …

۱۳- تعیین کد ارتفاعی درها،اکابه پنجره ها و …

۱۴- کنترل شاقولی و راستای درب ها در هنگام نصب

۱۵- شیب بندی پشت بام بر اساس نقشه و هدایت شیب بام به طرف داکت ساختمان

۱۶- پیاده ساری محل اگریت فن ها،ونت ها،کانال کولر و کلیه جزئیات تاسیساتی در پشت بام

۱۷- تعیین کد ارتفاعی و محل کلید وپریز برق،شیرآلات ساختمانی،رادیات و ….

۱۸- کنترل ارتفاع و طول پله های راه پله و ابعاد پاگردها و …

۱۹- براشت نما بیرونی ساختمان جهت ارائه به مهندس معمار برای طراحی نما متناسب با کاربری ساختمان

۲۰ -پیاده سازی نما طراحی شده برای اجرا دقیق

۲۱- برداشت نما داخلی آشپزخانه و محل کمد ها شامل: محل شیرها،کلید و پریز،کفشور و فاضلاب ، گوشه

۲۲- MDF های آشپزخانه،تورفتگی و برجستگی ها و … برای طراحی دکوراسیون مناسب و

 

 

لطفا نظرتان را بگذارید

آدرس ایمیل شما ثبت نشده است