با سلام آیا امکان ایجاد یک طبقه برروی ساختمان وجود دارد ؟ توضیح اینکه میلگردها روی پشت بام بریده شده .میلگرد انتظار ندارد با تشکر

در جواب باید گفت بله با کاشت بولت میتونید دوباره میلگرد گذاری کنید

Back to Index

آیا گروه بازرگانی آرتمیس با سازندگان هم فعالیت میکند؟

گروه بازرگانی آرتمیس با تمامی سازندگانی که در پروژه های عمرانی و ساختمانی فعالیت دارند در زمینه فراهم آوردن مصالح اولیه از ابتدا تا انتهای پروژه حتی اجرای دکوراسیون داخلی همکاری میکند. یعنی سازنده محترم فقط با یک شرکت قرارداد میبندد و تا انتهای پروژه همکاری ما را خواهد داشت تا پروژه به اتمام برسد.

Back to Index

آیا اجرای درز انقطاع در فونداسیون الزامیست ؟

مطابق بند ۳-۳-۱-۲ آیین نامه ۲۸۰۰ تراز پایه در ساختمان به ترازی اطلاق می شود که در زمان زلزله ، از آن تراز به پایین اختلاف حرکتی بین ساختمان و زمین وجود نداشته باشد . برای مشخص کردن تراز پایه ، آیین نامه شرایط زیر را نیز قرار داده است :
۱: ساختمانهایی که دارای زیر زمین هستند و دیوارهای آن به سازه متصل نیست ، در این حالت تراز پایه از روی سطح شالوده در نظر گرفته می شود .
۲: ساختمانهایی که دارای زیر زمین هستند و دیوارهای آن متصل به سازه می باشد و پشت دیوارها توسط خاک متراکم پرشده باشد ، در این حالت تراز پایه در نزدیکترین سقف زیرزمین به سطح زمین طبیعی اطراف در نظر گرفته می شود .
تا اینجا مشخص شد که درز انقطاع باید از روی تراز پایه اجرا شود ، یعنی به لحاظ آیین نامه ای ، نیاز نیست این درز در قسمت فنداسیون در نظر گرفته شود

Back to Index