بازاریابی محصولات ساختمانی یا برند سازی

با توجه به بازدید قابل توجه و تماس های متعددی که با شرکت بازرگانی آرتمیس در زمینه تامین متریال ساختمانی انجام میگیرد این بازرگانی آمادگی آن را دارد، آن دسته از محصولات ساختمانی کبازاریابی محصولات ساختمانیه مورد تایید کارشناسان شرکت قرار بگیرند، را در لیست بازاریابی کارشناسان فروش خود قرار دهد و مراحل فروش این محصولات را کامل نماید.